Privacy Statement

Dar gebruikt slechts persoonsgegevens die je zelf hebt achtergelaten en alleen voor het daarbij behorende doel. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn achtergelaten en worden in geen geval verstrekt aan derden. Bij het gebruik van deze website is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing.