Disclaimer

Dar besteedt de grootst mogelijke zorg aan haar communicatiekanalen, om de geboden informatie zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te maken.

Toch kunnen we niet garanderen dat de informatie in alle gevallen volledig en juist is. Dar aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect het gevolg is van een bezoek aan de website en/of het gebruik van de informatie op de website.

Suggesties, vragen of opmerkingen over de inhoud van de website stellen we op prijs. Je kunt ze per e-mail aan ons kenbaar maken via onze klantenservice.